Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аԥхынтәи агалереиа: ҳаамҭазтәи асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа аатит Аҟәа

© Sputnik / Томас ТхайцукОткрытие ежегодной выставки "ЛЕТНЯЯ ГАЛЕРЕЯ" в ЦВЗ
Открытие ежегодной выставки ЛЕТНЯЯ ГАЛЕРЕЯ в ЦВЗ - Sputnik Аҧсны, 1920, 09.08.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥхынра зегьы узҭаар зылшо ацәыргақәҵа иалахәуп Аԥсны асахьаҭыхыҩцәеи аскульпторцәеи русумҭақәа ԥшьынҩажәа рҟынӡа.
АҞӘА, нанҳәа 9 – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Ҳаамҭазтәи асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа "Аԥхынтәи агалереиа" аатит Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа рцәыргақәҵатә зал хадаҿы, нанҳәа 9 рзы.
"Аԥхынтәи агалереиа" хышықәсоу иааҳартуеижьҭеи. Избан аԥхынраз? Избанзар ҳаамҭазтәи аҟазара амузеи ҳамаӡам, асахьатә галереиагьы аус ауӡом. Аԥхынра Аԥсны акультура- ҭҵааратә маршрутқәа иреиуахоит", - лҳәоит Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа рцәыргақәҵатә зал хада адиректор Ельвира Арсалиаԥҳа.
Аекспозициа шьақәгылоуп иалкаау темак амацараҿы аус зымуа асахьаҭыхыҩцәа рырҿиамҭақәа рыла. Ара иҟоуп аграфика, аскульптура, аҿыханҵа.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ҳаамҭазтәи асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа "Аԥхынтәи агалереиа" аатит Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа рцәыргақәҵатә зал хадаҿы

Ҳаамҭазтәи асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа "Аԥхынтәи агалереиа" аатит Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа рцәыргақәҵатә зал хадаҿы - Sputnik Аҧсны
1/9

Ҳаамҭазтәи асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа "Аԥхынтәи агалереиа" аатит Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа рцәыргақәҵатә зал хадаҿы

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ҳаамҭазтәи асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа "Аԥхынтәи агалереиа" аатит Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа рцәыргақәҵатә зал хадаҿы

Ҳаамҭазтәи асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа "Аԥхынтәи агалереиа" аатит Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа рцәыргақәҵатә зал хадаҿы - Sputnik Аҧсны
2/9

Ҳаамҭазтәи асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа "Аԥхынтәи агалереиа" аатит Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа рцәыргақәҵатә зал хадаҿы

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ҳаамҭазтәи асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа "Аԥхынтәи агалереиа" аатит Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа рцәыргақәҵатә зал хадаҿы

Ҳаамҭазтәи асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа "Аԥхынтәи агалереиа" аатит Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа рцәыргақәҵатә зал хадаҿы - Sputnik Аҧсны
3/9

Ҳаамҭазтәи асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа "Аԥхынтәи агалереиа" аатит Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа рцәыргақәҵатә зал хадаҿы

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ҳаамҭазтәи асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа "Аԥхынтәи агалереиа" аатит Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа рцәыргақәҵатә зал хадаҿы

Ҳаамҭазтәи асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа "Аԥхынтәи агалереиа" аатит Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа рцәыргақәҵатә зал хадаҿы - Sputnik Аҧсны
4/9

Ҳаамҭазтәи асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа "Аԥхынтәи агалереиа" аатит Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа рцәыргақәҵатә зал хадаҿы

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ҳаамҭазтәи асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа "Аԥхынтәи агалереиа" аатит Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа рцәыргақәҵатә зал хадаҿы

Ҳаамҭазтәи асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа "Аԥхынтәи агалереиа" аатит Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа рцәыргақәҵатә зал хадаҿы - Sputnik Аҧсны
5/9

Ҳаамҭазтәи асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа "Аԥхынтәи агалереиа" аатит Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа рцәыргақәҵатә зал хадаҿы

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ҳаамҭазтәи асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа "Аԥхынтәи агалереиа" аатит Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа рцәыргақәҵатә зал хадаҿы

Ҳаамҭазтәи асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа "Аԥхынтәи агалереиа" аатит Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа рцәыргақәҵатә зал хадаҿы - Sputnik Аҧсны
6/9

Ҳаамҭазтәи асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа "Аԥхынтәи агалереиа" аатит Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа рцәыргақәҵатә зал хадаҿы

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ҳаамҭазтәи асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа "Аԥхынтәи агалереиа" аатит Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа рцәыргақәҵатә зал хадаҿы

Ҳаамҭазтәи асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа "Аԥхынтәи агалереиа" аатит Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа рцәыргақәҵатә зал хадаҿы - Sputnik Аҧсны
7/9

Ҳаамҭазтәи асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа "Аԥхынтәи агалереиа" аатит Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа рцәыргақәҵатә зал хадаҿы

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ҳаамҭазтәи асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа "Аԥхынтәи агалереиа" аатит Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа рцәыргақәҵатә зал хадаҿы

Ҳаамҭазтәи асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа "Аԥхынтәи агалереиа" аатит Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа рцәыргақәҵатә зал хадаҿы - Sputnik Аҧсны
8/9

Ҳаамҭазтәи асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа "Аԥхынтәи агалереиа" аатит Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа рцәыргақәҵатә зал хадаҿы

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ҳаамҭазтәи асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа "Аԥхынтәи агалереиа" аатит Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа рцәыргақәҵатә зал хадаҿы

Ҳаамҭазтәи асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа "Аԥхынтәи агалереиа" аатит Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа рцәыргақәҵатә зал хадаҿы - Sputnik Аҧсны
9/9

Ҳаамҭазтәи асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа "Аԥхынтәи агалереиа" аатит Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа рцәыргақәҵатә зал хадаҿы

1/9

Ҳаамҭазтәи асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа "Аԥхынтәи агалереиа" аатит Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа рцәыргақәҵатә зал хадаҿы

2/9

Ҳаамҭазтәи асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа "Аԥхынтәи агалереиа" аатит Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа рцәыргақәҵатә зал хадаҿы

3/9

Ҳаамҭазтәи асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа "Аԥхынтәи агалереиа" аатит Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа рцәыргақәҵатә зал хадаҿы

4/9

Ҳаамҭазтәи асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа "Аԥхынтәи агалереиа" аатит Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа рцәыргақәҵатә зал хадаҿы

5/9

Ҳаамҭазтәи асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа "Аԥхынтәи агалереиа" аатит Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа рцәыргақәҵатә зал хадаҿы

6/9

Ҳаамҭазтәи асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа "Аԥхынтәи агалереиа" аатит Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа рцәыргақәҵатә зал хадаҿы

7/9

Ҳаамҭазтәи асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа "Аԥхынтәи агалереиа" аатит Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа рцәыргақәҵатә зал хадаҿы

8/9

Ҳаамҭазтәи асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа "Аԥхынтәи агалереиа" аатит Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа рцәыргақәҵатә зал хадаҿы

9/9

Ҳаамҭазтәи асахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа "Аԥхынтәи агалереиа" аатит Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа рцәыргақәҵатә зал хадаҿы

Ишьақәгылахьоу традициак аҳасабала ацәыргақәҵа нанҳәаз иаадыртуеит. Аусумҭа ҿыцқәа реиԥш уаанӡа ицәыргаз аусумҭақәагьы ыҟоуп, урҭ раахәарагьы алшоит.
"Аусумҭақәа раахәара ҟалоит ахатәы ма аҽакытә коллекциақәа рзы. Аҵыхәтәантәи ҳцәыргақәҵақәа иаадырԥшит ахатә коллекциақәа ирымоу аҵакы", - лҳәеит Ельвира Арсалиаԥҳа.
Арсалиаԥҳа иазгәалҭеит ацәыргақәҵа аздырхионаҵы атәыла ауааԥсыреи асасцәеи изныкымкәа уи аинтерес кны ишазҵаахьаз, аартра ишазыԥшыз.
Выставка картин В ЦВЗ  - Sputnik Аҧсны, 1920, 26.07.2023
Аԥсны
Аҟәа иаатит ацәыргақәҵа "Аҟәатәи авангард 80-тәи ашықәсқәа рынҵәамҭазы"
Ажәабжьқәа зегьы
0