Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Иацы, иахьа, уаҵәы: ацәыргақәҵа "Ауашәшәыра" аартуп Аҟәа

© Sputnik / Томас ТхайцукВыставка "Хрупкость" Апщи Хагба и Дианы Хинтба в Сухумской крепости
Выставка Хрупкость Апщи Хагба и Дианы Хинтба в Сухумской крепости - Sputnik Аҧсны, 1920, 06.09.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
АҞӘА, цәыббра 6 – Sputnik, Асмат Ҵәыџьԥҳа. Асахьаҭыхыҩцәа Аԥшьа Ҳагԥҳаи Диана Хынҭәԥҳаи еиҿыркааз ацәыргақәҵа "Ауашәшәыра" Аҟәатәи абааҿы иаартын цәыббра 6 рзы.
Ацәыргақәҵаҿы ицәыргоуп лаҵарамза инаркны нанҳәамзанӡа асахьаҭыхыҩцәа иаԥырҵаз арт-обиектқәа. Ақәыргыларараанҵара еидкылоуп еиуеиԥшым атехникақәа рыла- аколлаж, ақәҵара, абаҟны асахьанҵара, ақьаад аус адулара, абзазаратә маҭәарқәа рыла аиҿыртәарақәа.
Персональная выставка работ художницы Апщи Хагба открылась в Сухуме - Sputnik Аҧсны, 1920, 19.06.2023
Аԥсны
Ростов ацәыргақәҵаҟны идырбахоит аԥсуа сахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа
Ацәыргақәҵа ахылаԥшҩы Саид Гьезердаа иажәақәа рыла, аиԥш зеиԥшу ауснагӡатә амҩаԥгаразы ахшыҩҵак рызцәырҵит мызқәак раԥхьа. Апроект авторцәа Аҟәа ахаҿра аицыкра хьаас ирымоуп иҳәеит иара.
Асахьаҭыхыҩ Диана Хынҭәԥҳа ацәыргақәҵа иахықәку- ауаҩы иааикәыршаны иҟоу зегьы ишеиҷаҳалатәу игәаларшәара ауп лҳәеит. Аԥшьа Ҳагԥҳа лгәаанагарала, Аԥсны ақалақьқәа ркультуратә хәҭа аиқәырхара хымԥадатәиуп.
Ацәыргақәҵа цәыббра 8 рҟынӡа иаартызаауеит.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Асахьаҭыхыҩцәа Аԥшьа Ҳагԥҳаи Диана Хынҭәԥҳаи еиҿыркааз ацәыргақәҵа "Ауашәшәыра"

Асахьаҭыхыҩцәа Аԥшьа Ҳагԥҳаи Диана Хынҭәԥҳаи еиҿыркааз ацәыргақәҵа "Ауашәшәыра" - Sputnik Аҧсны
1/7

Асахьаҭыхыҩцәа Аԥшьа Ҳагԥҳаи Диана Хынҭәԥҳаи еиҿыркааз ацәыргақәҵа "Ауашәшәыра"

© Sputnik / Томас Тхайцук

Асахьаҭыхыҩцәа Аԥшьа Ҳагԥҳаи Диана Хынҭәԥҳаи еиҿыркааз ацәыргақәҵа "Ауашәшәыра"

Асахьаҭыхыҩцәа Аԥшьа Ҳагԥҳаи Диана Хынҭәԥҳаи еиҿыркааз ацәыргақәҵа "Ауашәшәыра" - Sputnik Аҧсны
2/7

Асахьаҭыхыҩцәа Аԥшьа Ҳагԥҳаи Диана Хынҭәԥҳаи еиҿыркааз ацәыргақәҵа "Ауашәшәыра"

© Sputnik / Томас Тхайцук

Асахьаҭыхыҩцәа Аԥшьа Ҳагԥҳаи Диана Хынҭәԥҳаи еиҿыркааз ацәыргақәҵа "Ауашәшәыра"

Асахьаҭыхыҩцәа Аԥшьа Ҳагԥҳаи Диана Хынҭәԥҳаи еиҿыркааз ацәыргақәҵа "Ауашәшәыра" - Sputnik Аҧсны
3/7

Асахьаҭыхыҩцәа Аԥшьа Ҳагԥҳаи Диана Хынҭәԥҳаи еиҿыркааз ацәыргақәҵа "Ауашәшәыра"

© Sputnik / Томас Тхайцук

Асахьаҭыхыҩцәа Аԥшьа Ҳагԥҳаи Диана Хынҭәԥҳаи еиҿыркааз ацәыргақәҵа "Ауашәшәыра"

Асахьаҭыхыҩцәа Аԥшьа Ҳагԥҳаи Диана Хынҭәԥҳаи еиҿыркааз ацәыргақәҵа "Ауашәшәыра" - Sputnik Аҧсны
4/7

Асахьаҭыхыҩцәа Аԥшьа Ҳагԥҳаи Диана Хынҭәԥҳаи еиҿыркааз ацәыргақәҵа "Ауашәшәыра"

© Sputnik / Томас Тхайцук

Асахьаҭыхыҩцәа Аԥшьа Ҳагԥҳаи Диана Хынҭәԥҳаи еиҿыркааз ацәыргақәҵа "Ауашәшәыра"

Асахьаҭыхыҩцәа Аԥшьа Ҳагԥҳаи Диана Хынҭәԥҳаи еиҿыркааз ацәыргақәҵа "Ауашәшәыра" - Sputnik Аҧсны
5/7

Асахьаҭыхыҩцәа Аԥшьа Ҳагԥҳаи Диана Хынҭәԥҳаи еиҿыркааз ацәыргақәҵа "Ауашәшәыра"

© Sputnik / Томас Тхайцук

Асахьаҭыхыҩцәа Аԥшьа Ҳагԥҳаи Диана Хынҭәԥҳаи еиҿыркааз ацәыргақәҵа "Ауашәшәыра"

Асахьаҭыхыҩцәа Аԥшьа Ҳагԥҳаи Диана Хынҭәԥҳаи еиҿыркааз ацәыргақәҵа "Ауашәшәыра" - Sputnik Аҧсны
6/7

Асахьаҭыхыҩцәа Аԥшьа Ҳагԥҳаи Диана Хынҭәԥҳаи еиҿыркааз ацәыргақәҵа "Ауашәшәыра"

© Sputnik / Томас Тхайцук

Асахьаҭыхыҩцәа Аԥшьа Ҳагԥҳаи Диана Хынҭәԥҳаи еиҿыркааз ацәыргақәҵа "Ауашәшәыра"

Асахьаҭыхыҩцәа Аԥшьа Ҳагԥҳаи Диана Хынҭәԥҳаи еиҿыркааз ацәыргақәҵа "Ауашәшәыра" - Sputnik Аҧсны
7/7

Асахьаҭыхыҩцәа Аԥшьа Ҳагԥҳаи Диана Хынҭәԥҳаи еиҿыркааз ацәыргақәҵа "Ауашәшәыра"

1/7

Асахьаҭыхыҩцәа Аԥшьа Ҳагԥҳаи Диана Хынҭәԥҳаи еиҿыркааз ацәыргақәҵа "Ауашәшәыра"

2/7

Асахьаҭыхыҩцәа Аԥшьа Ҳагԥҳаи Диана Хынҭәԥҳаи еиҿыркааз ацәыргақәҵа "Ауашәшәыра"

3/7

Асахьаҭыхыҩцәа Аԥшьа Ҳагԥҳаи Диана Хынҭәԥҳаи еиҿыркааз ацәыргақәҵа "Ауашәшәыра"

4/7

Асахьаҭыхыҩцәа Аԥшьа Ҳагԥҳаи Диана Хынҭәԥҳаи еиҿыркааз ацәыргақәҵа "Ауашәшәыра"

5/7

Асахьаҭыхыҩцәа Аԥшьа Ҳагԥҳаи Диана Хынҭәԥҳаи еиҿыркааз ацәыргақәҵа "Ауашәшәыра"

6/7

Асахьаҭыхыҩцәа Аԥшьа Ҳагԥҳаи Диана Хынҭәԥҳаи еиҿыркааз ацәыргақәҵа "Ауашәшәыра"

7/7

Асахьаҭыхыҩцәа Аԥшьа Ҳагԥҳаи Диана Хынҭәԥҳаи еиҿыркааз ацәыргақәҵа "Ауашәшәыра"

Ажәабжьқәа зегьы
0