Урыстәыла

ДЖәР аҟны алхрақәа рыламҭалаз атерактқәа аԥнарҟәҟәааит АШәМ

© Sputnik / ЦОС ФСБ РФ / Амедиаҵәахырҭахь аиасраФСБ предотвратила диверсию на объекте энергосистемы Крыма
ФСБ предотвратила диверсию на объекте энергосистемы Крыма - Sputnik Аҧсны, 1920, 07.09.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
90-ҩык адепутатцәа алырхраны иҟоуп Жәлар рхеилак ахьи ақалақьтә округқәа рхеилакқәа рахьи.
АҞӘА, цәыббра 7 – Sputnik. Афедералтә шәарҭадаратә маҵзура аусзуҩцәа Донецктәи Жәлар рреспубликаҟны Иаку абжьыҭира Амш аламҭалаз атерактқәа аԥдырҟәҟәааит. Абри атәы аанацҳауеит АШәМ апресс-маҵзура.
Докучаевск иаадырԥшит аџьаԥҳанырацәа: 39 автомат, аснаипертә винтовка, ҩ-пулемиотк, аршьаҟауаа рымцаршәгақәа РПО "Шмель" - ҩба, агранатаршәгақәа РПГ-7, зқьы еиҳаны патрона, 12 фугастә хгәыцә.
"Иаарԥшыз аҵәахырҭа еиҿнакааит УАМ адиверсиатә ҟәшақәа руак, иазырхиан Донецктәи Жәлар рреспубликаҟны Иаку абжьыҭира Амш азы атерактқәа рымҩаԥгара", - ҳәа аҳәоит арелиз.
ДЖәР аҿы алхрақәа азгәаҭоуп цәыббра 10 рзы. Анеира ахьыуадаҩу араионқәа рҿы абжьыҭара мҩаԥыргоит заанаҵы: нанҳәа 31 инаркны цәыббра 7 рҟынӡа.
Арегион ауааԥсыра 90-ҩык адепутатцәа алырхраны иҟоуп Жәлар рхеилаки ақалақьтә округқәа рхеилакқәеи рахь.
Ажәабжьқәа зегьы
0