Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аҳәынҭдума баџьда иӡшьартәу агаз Аԥсныҟа аагаразы аԥкаанҵа еиҭахәаԥшуеит

© Sputnik / Мария ДевахинаАҳәынҭдума
Аҳәынҭдума  - Sputnik Аҧсны, 1920, 09.09.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Лаҵара 16 2023 шықәсазы знапы аҵаҩыз аԥкаанҵаҟны Урыстәылантәи Аԥсныҟа баџьда иааргарц иҟало атауарқәа реиқәыԥхьаӡа харҭәаан.
АҞӘА, цәыббра 9 - Sputnik. Урыстәылатәи Афедерациа аиҳабыра Аҳәындумахь инанашьҭит Урыстәылеи Аԥсни Аԥсны аиҳабыра рыбжьара атауарқәа рыла ахәаахәҭразы аиқәшаҳаҭра аиҭакрақәа ралагаларазы аԥкаанҵа, уи баџьда апропан Аԥсныҟа аагара алнаршоит.
Аамҭалатәи аԥкаанҵа жәамш рыҩнуҵҟа аахархәара арҭоит, амчра аиуоит иахәҭоу аҳәынҭқарра ҩнуҵҟатәи ауснагӡатәқәа шынарыгӡаз азы адырра аныҟалак ашьҭахь.
"Аамҭалатәи аԥкаанҵа ахархәара арҭоит, избанзар апропан ихымԥадатәиу атауарқәа ирхыԥхьаӡалоуп. Аԥсны афымцамч азымхара иахҟьаны Урыстәылантәи ҳреспубликахь шықәсык иалагӡаны ҩ-нызқь тонна иӡшьартәу агаз ааргоит", - азгәаҭоуп азакәан апроект аилкаанҵаҟны.
Цветение рапса в Краснодарском крае - Sputnik Аҧсны, 1920, 29.08.2023
Урыстәыла
Урыстәыла араԥс жәла алгаразы иҟоу аԥкрақәа Аԥсны аҵанакӡом
Ажәабжьқәа зегьы
0