Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Кәтол ақыҭан аԥҳәыс лыԥсыбаҩ аҵеиџь аҟны ирбеит

© Sputnik Милиция МВД
Милиция МВД - Sputnik Аҧсны, 1920, 11.01.2024
Анапаҵаҩра
АҞӘА, ажьырныҳәа 11 - Sputnik. Очамчыра араион Кәтол ақыҭан инхоз 44 шықәса зхыҵуаз аԥҳәыс лыԥсыбаҩ аҵеиџь иҭыргеит, абри атәы аанацҳауеит Аԥсны АҩАР апресс-маҵзура.
Аусҭҵааҩцәа иазгәарҭеит аԥҳәыс мчыла дшьуп ҳәа лыԥсыбаҩ аҷыдаҟазшьа ҳәа акгьы шадбалам.
Ахҭыс азы адыррақәа нашьҭуп Очамчыра араион апрокуратура ахь, аусҭҵаара мҩаԥысуеит.
Ажәабжьқәа зегьы
0