13:46 25 Цәыббра 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD77.18
  • EUR89.98
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
18 0 0

Нанҳәа 12, аҭыԥантәи аамҭала асааҭ 10:30 рзы адгьыл шыҵысыз азгәаҭан.

АҞӘА, нанҳәа 12 - Sputnik. Змагнитуда 3,7 иҟаз адгьылҵысра ҟалеит Аԥсны, Кәыдрытәи аиҩхаа иахьаҵанакуа ҳәа аанацҳауеит Европа-Адгьылбжьарамшынтә сеисмологиатә центр. 

Адгьыл аҵысра аепицентр 55 километра рыла Аҟәа иацәыхаран, Ҟарачы-Черқьессиатәи ақалақь Теберда 33 километра рыла иацәыхаран.

Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистрраҿы адгьылҵысра иазку аинформациа макьана рымам.

Ихадоу атемақәа