18:10 27 Жәабран 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD74.44
  • EUR90.37
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
61 0 0

Аԥсны АҶА ахь Гәдоуҭа араион агьамабаратә зал "Шато Бамбора" аҟны амцакры ыҟоуп ҳәа адырра ҟаҵан ажьырныҳәа 19 асааҭ 05:01 рзы.

АҞӘА, ажьырныҳәа 19 - Sputnik. Аԥсны АҶА аусзуҩ Лыхны ақыҭан амцарцәараан ааха иоуит ҳәа аанацҳауеит аусбарҭа апресс-маҵзура.

Ааха зауыз амцарцәаҩ Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭахь днагоуп. Иҭагылазаашьазы макьаназ дырра ыҟам.

Амцакра иахҟьаны азал "Шато Бамбора" шә-метрԥшьыркца блит. Амца дырцәон амцарцәаратә машьынақәа ԥшьба.

Ихадоу атемақәа