06:48 28 Лаҵара 2020
Ишиашоу ицо аефир
 • USD71.06
 • EUR77.91
А́зҵаара

Шәаԥхьахьоума Алықьса Гогәуа ироман "Асду"?

 • Ааи
  36.8% (7)
 • Мап, аха исҭахуп
  42.1% (8)
 • Саԥхьахьеит, аха исгәалашәаӡом
  5.3% (1)
 • Сеиҭаԥхьар сҭахуп
  15.8% (3)
Егьырҭ а́зҵаарақәа: 1
Икьаҿу ахьарԥш аиураА́зҵаарақәа зегьы
Алҵшәақәа
Икьаҿу ахьарԥш аиураА́зҵаарақәа зегьы