Таивантәи адгьылҵысра аԥсыҭбарақәа ацуп

© flickr.comСейсмограф. Архивтә фото.
Сейсмограф. Архивтә фото. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Адгьылбжьахаҟны еиҳа иналкааны аахақәа аиуит ақалақь Таиван. Иҟоу адыррақәа рыла 460 –ҩык ауааԥсыра ахәышәтәырҭақәа рахь инагоуп.

АҞӘА, жәабран 8 — Sputnik. Аҵыхәтәантәи адыррақәа рыла жәеизаҩык ауаа рыԥсҭазаара иалҵит ҳәа аанацҳауеит РИА Новости агазеҭ "Хуанцю шибао" адыррақәа шьаҭас иҟаҵо.

Иҟоу адыррақәа рыла 460 –ҩык ауааԥсыра ахәышәтәырҭақәа рахь инагоуп.

ЕАШ(США) Агеологиатә маҵзура (USGS), адыррақәа рыла адгьылҵысра амчра 6,4 балл ыҟан.

Китаи иҟоу Урыстәыла Ацҳаражәҳәарҭа ишаанацҳауа ала адгьылҵысра иахҟьаны Урыстәыла ауааԥсыра ԥырхага рымам.

Ажәабжьқәа зегьы
0