Гагратәи араионтә еизара аиҳабы далхуп

© Sputnik / Томас ТхайцукГагра Ахадара.
Гагра Ахадара. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Имҩаԥысит Гагратәи араионтә еизара аилазаара ҿыц раԥхьатәи аилатәара. Аизара ахантәаҩыс далхуп Асҭан Агрба.

АҞӘА, мшаԥымза 12 – Sputnik. Иацы имҩаԥысит Гагратәи араионтә еизара аилазаара ҿыц раԥхьатәи аилатәара. Аизара ахантәаҩыс далхуп Асҭан Агрба, уаанӡа, 2014 шықәса рзы Аԥсны Ахада ихаҭыԥуаҩыс иқәгылаз.

"Имҩаԥысыз раԥхьатәи аилатәараҿы хантәаҩыс далхуп Асҭан Агрба", ҳәа аарыцҳаит Гагратәи араионтә Еизара аҟынтәи.

Асҭан Агрба, уаанӡа, 2014 шықәса рзы Аԥсны Ахада ихаҭыԥуаҩыс Аслан Бжьаниа икоманда даланы дықәгылан.

Аԥсны мшаԥымза З рзы имҩаԥысит аҭыԥантәи ахаланапхгараҭаратә органқәа рахь алхрақәа.

Ажәабжьқәа зегьы
0