Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Мышәба: Лаҵарамза 20 рзы 60-ҩык аҷкәынцәа рыԥсадгьыл аҿаԥхьа ишьҭарҵоит аҭоуба

© SputnikSputnik Аԥсны арадиостудиа
Sputnik Аԥсны арадиостудиа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Лаҵарамза 20 рзы аапынтәи аррамаҵзурахь инаԥхьо аҿар рыхәҭак ҭоубарыдкылара шымҩаԥысуа даҳзалацәажәоит Атәылахьчара аминистрра ааӡаратә ҟәша аиҳабы, аподполковник Беслан Мышәба.

"Лаҵарамза 20 рзы 60-ҩык аҷкәынцәа рыԥсадгьыл аҿаԥхьа ишьҭарҵоит аҭоуба, уи амш дара рзы ныҳәамшуп, архәҭа ашәқәа аартуп, инеир ҟалоит рыуацәа, рҭынхацәа, рабацәа", — иҳәеит Мышәба.

Беслан Мышәба аррамаҵзурахь инаԥхьо аҿар рыхәҭак ҭоубарыдкылара шымҩаԥысуа даҳзалацәажәоит

Ажәабжьқәа зегьы
0