Аҟәа ауаҩшьра ҟалеит

© Sputnik / Сергей Пятаков / Амедиаҵәахырҭахь аиасраАҟәа ауаҩшьра ҟалеит
Аҟәа ауаҩшьра ҟалеит - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ауаҩшьра ахьыҟалаз аҭыԥ аҟны аус руеит Аҟәа араион апрокуратура ашьауасҭҵааҩцәа.

АҞӘА, рашәара 19 – Sputnik. Аҟәа ақалақь аҟны дшьуп аӡӷаб ҳәа аанацҳауеит Аԥсны Апрокуратура хада апресс-маҵзура.

Ауаҩшьра ҟалеит Школьнаиа амҩаҟны.

Ашьаусҭҵаара макьаназ ишьу лыхьӡ рҳәом. Ацәгьоура шыҟалаз атәы ҭнаҵаауеит Аԥсны Апрокуратура хада.

Ажәабжьқәа зегьы
0