Пакистан аҭыԥ змаз аԥжәарақәа раан хҩык ауааԥсыра ҭахеит

© Sputnik / Пахомов / Амедиаҵәахырҭахь аиасраПакистан аҭыԥ змаз аԥжәарақәа раан хҩык ауааԥсыра ҭахеит
Пакистан аҭыԥ змаз аԥжәарақәа раан хҩык ауааԥсыра ҭахеит - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Пакистан аҭыԥ змаз аԥжәарақәа раан хҩык ауааԥсыра ҭахеит, 12-ҩык ахәрақәа роуит.

АҞӘА, ԥхынгәы 10 — Sputnik. Пакистан, ақалақь Чаман аҟны аҭыԥ змаз аԥжәарақәа раан хҩык ауааԥсыра ҭахеит, 12-ҩык ахәрақәа роуит. Абри атәы аанацҳауеит РИА-Новости амаҵзура Ассошиеитед Пресс адыррақәа рыла.

Ахҭыс аҭыԥ аман ашәахьа ашьыжь. Аполициа ахаҭарнак Шазада Фархат (Shazada Farhat), иажәақәа рыла дҭахеит аполициа аусзуҩ Саджид Хан Моманд (Sajid Khan Mohmand).

Иара убасгьы ахәрақәа роуит аҭыԥантәи ауааԥсыра. Макьаназы абри аҭыԥ аҟны иҟоу атеррористтә гәыԥқәа иҟалаз рхахьы ирымгацт.

Ажәабжьқәа зегьы
0