Аҩада Иашҭхәа ақыҭаҿы анхарҭаҩны блит

© Foto / МЧС РА Пожар в селе Верхняя Яштха Сухумского района
Пожар в селе Верхняя Яштха Сухумского района - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Амцакра иахҟьаны аҩны ахыб блит. Амцарцәара алыршахеит Аԥсны аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистрра аусзуҩцәа рымчала.

АҞӘА, ԥхынҷкәын 22-Sputnik. Аҟәа араион Аҩада Иашҭхәа ақыҭан анхарҭаҩны амца акит. Абри атәы аанацҳауеит АҶА апресс-маҵзура.

Амцакра ҟалеит ҳәа амцарцәара-еиқәырхаратә хәҭахьы аҭел иасит асааҭ 13:58 рзы. Амцарцәаҩцәа аҭыԥахь ианнеи аамҭазы амца аҩны зегьы амҽханакхьан. Амцарцәарахь инашьҭын амцарцәаратә гәыԥқәа ҩбеи Аҟәа ақалақьи араиони абылрацәыхьчаратә ҟәша аиқәырхаратә гәыԥки.

© Foto / МЧС РА Пожар в селе Верхняя Яштха Сухумского района
Аҩада Иашҭхәа ақыҭаҿы анхарҭаҩны блит - Sputnik Аҧсны
1/2
Аҩада Иашҭхәа ақыҭаҿы анхарҭаҩны блит
© Foto / МЧС РА Пожар в селе Верхняя Яштха Сухумского района
Аҩада Иашҭхәа ақыҭаҿы анхарҭаҩны блит - Sputnik Аҧсны
2/2
Аҩада Иашҭхәа ақыҭаҿы анхарҭаҩны блит
1/2
Аҩада Иашҭхәа ақыҭаҿы анхарҭаҩны блит
2/2
Аҩада Иашҭхәа ақыҭаҿы анхарҭаҩны блит
Ажәабжьқәа зегьы
0