Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Аҭоурых иагәылаҵәаху: Џьопуа ахаҳә иалху аԥҳәыс лыскульптура шыԥшаахаз иазкны

© Sputnik / Томас ТхайцукАркадий Джопуа
Аркадий Джопуа - Sputnik Аҧсны, 1920, 23.05.2021
Анапаҵаҩра
Аԥсуа ҳәынҭқарратә музеи аҟны иӡыргоу ахаҳә иалху аԥҳәыс лыскульптура шыԥшааз, иарбан аамҭоу изҵанакуа арадио Sputnik арубрика "Аҭоурых иагәылаҵәаху" аҟны еиҭеиҳәеит амузеи аиҳабы Аркади Џьопуа.
Аҭоурых иагәылаҵәаху: Џьопуа ахаҳә иалхны иҟаҵоу аԥҳәыс лыскульптура шыԥшаахаз иазкны

Шәазыӡырҩла арубрика "Аҭоурых иагәылаҵәаху" есмҽыша арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0