Гагра ҩ-уадак змаз ауаҭах блит

© Sputnik Пожарный отряд
Пожарный отряд  - Sputnik Аҧсны, 1920, 31.07.2021
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Амцакра ҟалеит Аԥсны АҶА ахь адырра аныҟала иаразнак аҭыԥ ахь инеит амцарцәаратә гәыԥқәа ҩба.

АҞӘА, ԥхынгәы 31 - Sputnik. Гагра Абазгаа амҩаду аҿы ҩ-уадак змаз ауаҭах амца акит, абри атәы аанацҳауеит Аԥсны аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистрра апресс-маҵзура.

© Foto / МЧС РАГагра ауаҭах блит
Гагра ҩ-уадак змаз ауаҭах блит - Sputnik Аҧсны, 1920, 31.07.2021
Гагра ауаҭах блит

Иазгәаҭоуп, аиқәырхаҩцәа рнеира аамҭазы ауаҭах зегьы амца иамҽханакхьан.

Амца дырцәон амцарцәаратә гәыԥқәа ҩба. Амцарцәаҩцәа ирылшоз зегь ҟарҵеит, аха ауаҭах зегьы блит.

Аӡәгьы ааха имоуӡеит ҳәа адырра ҟанаҵеит Аԥсны аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистрра.

Ажәабжьқәа зегьы
0