Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Ақыҭа - нхарҭа ҭыԥуп: Блабба Кәтол инапы злаку, ақыҭа игәыбылра заду

Ақыҭа - нхарҭа ҭыԥуп: Блабба Кәтол инапы злаку, игәыбылра заду
Анапаҵаҩра
Кәтол инхо Лаша Блабба арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит ақыҭа игәы зазыбылуа, инапы злаку, ақыҭаҟны ауаа аангыларц иҟаҵатәу ҳәа ииԥхьаӡо.
Шәазыӡырҩы аудио.
Ажәабжьқәа зегьы
0