Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аҟәатәи ашколқәа жәабран 4 рҟынӡа иадыркит

© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Амедиаҵәахырҭахь аиасраВ школах Забайкалья прекращены занятия после выявления в регионе коронавируса
В школах Забайкалья прекращены занятия после выявления в регионе коронавируса - Sputnik Аҧсны, 1920, 26.01.2022
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҟәатәи ашколқәа рырҵаҩцәа 700-ҩык рахьтә акоронавирус 15-ҩык ирыдбалоуп, 8000-ҩык инареиҳаны аҵаҩцәа рыбжьара 69-ҩык ишрылоу аарԥшуп.
АҞӘА, ажьырныҳәа 26 - Sputnik. Аҟәа ақалақь ахада Беслан Ешба аҳҭнықалақь абжьаратә зеиԥшҵаратә усбарҭақәа акарантин азы раркразы аусԥҟа инапы аҵаиҩит. Абри атәы кьыԥхьуп ақалақь ахадара асаит аҿы.
Ашколқәа аркызаауеит ажьырныҳәа 27 инаркны жәабран 4 рҟынӡа.
Ари аҩыза аӡбамҭа идикылеит аепидҭагылазаашьа ахьеицәахази арҵаҩцәа рыбжьара акоронавирус здырбалаз рхыԥхьаӡара иахьацлази иахҟьаны Аҟәа ахадара аҵара аусбарҭа аиҳабы Асҭанда Ҭаркьылԥҳа иҟалҵаз аҳәара инақәыршәаны.
Ажәабжьқәа зегьы
0