Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аԥсны иҟоу Урыстәыла Ацҳаражәҳәарҭа Аконсултә ҟәша хәажәкыра 7,8 аусура аамҭа акьыԥхьит

© Sputnik / Томас ТхайцукПосольство России в Абхазии
Посольство России в Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 02.03.2022
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны иахьаҵанакуа хәажәкыра 8 аныҳәа ԥсшьарамшны иԥхьаӡоуп.
АҞӘА, хәажәкыра 2 – Sputnik. Аԥсны иҟоу Урыстәыла Ацҳаражәҳәарҭа Аконсултә ҟәша хәажәкыра 5 азы атәылауаа аднакылоит ирццаку уск азы мацара, хәажәкыра 7,8 рзы аныҳәамш инадҳәаланы ауаа аднакылом. Абри атәы Ацҳаражәҳәарҭа Facebook адаҟьаҿы икьыԥхьуп.
Ацҳаражәҳәарҭа Гагратәи аконсултә ҟәшаҿы хәажәкыра 5, асааҭ 10:00 - 14:00 рзы иазырхиоу аҳәаанырцәтә тәылауаҩшәҟәқәа ршоит. Адокумент ҿыц аиуразы уаанӡатәи атәылауаҩшәҟәы умазароуп.
Ацҳаражәҳәарҭа Гагратәи аконсултә ҟәша амилициа ахыбраҿы иҟоуп.
Зыда ԥсыхәа амам аусқәа раан адҵаалара ҟалоит абри аҭел ала:
226-03-91 ма аелектронтә ԥошьҭа rusembsukhum@mail.ru. ала.
Ажәабжьқәа зегьы
0