Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Гәдоуҭа араион аҿы аамҭа-аамҭала алашара дырцәалоит афымцацәаҳәа иаиуз аԥхасҭа иахҟьаны

ВЛ Калдахуара  - Sputnik Аҧсны, 1920, 22.03.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аҳауатә цәаҳәа "Калдахәара" аԥхасҭа аиуит хәажәкыра 22 ауха.
АҞӘА, хәажәкыра 22 - Sputnik. Гәдоуҭа араион аҿы афымцалашара аамҭа-аамҭала идырцәалоит аҳауатә цәаҳәа "Калдахәара" иаиуз аԥхасҭа аԥырхаанӡа, абри атәы аанацҳауеит "Амшынеиқәафымцамч" апресс-маҵзура.
Аҳауатә цәаҳәа "Калдахәара" хәажәкыра 9 рзы аԥхасҭа анаиуз, Гәдоуҭа араион аҿы аамҭа-аамҭала алашара дырцәон - ҩ-сааҭк рыбжьара ҩ-сааҭк. Усҟан авариа адырҩаҽны аҭыԥ иқәҵан.
ВЛ Калдахуара  - Sputnik Аҧсны, 1920, 10.03.2022
Аԥсны
Аҳауатә фымцацәаҳәа "Калдахәара" еиҭашьақәыргылоуп
Ажәабжьқәа зегьы
0