Выборы в Народное Собрание Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920
Аԥсны Жәлар Реизарахь алхрақәа-2022
Жәлар Реизарахь алхрақәа мҩаԥгахоит хәажәкыра 12 2022 шықәсазы. Апарламентахь иалххоит 35-ҩык адепутатцәа. АКХ аҟны ашәҟәы иҭарыҩхьеит 123-ҩык акандидатцәа, урҭ рахьынтә 107-ҩык хацәоуп, 16-ҩык аҳәса.

Аԥсны АКХ алхратә ҭыԥ хада №8 аҿы аиҭалхрақәа анымҩаԥгахо арыцхә рыланаҳәеит

© Sputnik / Томас Тхайцук Выборы во второй тур в Народное Собрание Абхазии
Выборы во второй тур в Народное Собрание Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 29.03.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Алашарбагатәи 8-тәи алхырҭатә ҭыԥ аҟны ҿыц аиҭалхрақәа мҩаԥгахоит иқәгылаз акандидатцәа алхрақәа аҩбатәи ртур аҟны абыжьқәа еиҟараны иахьроуз иахҟьаны.
АҞӘА, хәажәкыра 29 – Sputnik. Аԥсны Жәлар Реизарахь алхратә ҭыԥ хада №8 аҿы аиҭалхрақәа мҩаԥгахоит лаҵарамза 28 2022 шықәсазы, абри атәы аанацҳауеит Аԥсны алхратә комиссиа хада.
ЦИК Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 27.03.2022
Аԥсны Жәлар Реизарахь алхрақәа-2022
АКХ аҟны ирҳәеит Апарламент ахь алхрақәа аҩбатәи атур заанаҵтәи рылҵшәақәа ртәы
Аԥсны Жәлар Реизарахь алхрақәа мҩаԥысит хәажәкыра 12 рзы, усҟан иалхын 17-ҩык адепутатцәа, 17 алхырҭатә ҭыԥ рҿы алхрақәа аҩбатәи ртур мҩаԥган хәажәкыра 26 рзы. Алхрақәа рылҵшәақәа рыла, абжьыҭара шьақәгылеит алхратә ҭыԥқәа 16 рҟны, Алашарбагатәи аабатәи алхратә ҭыԥ хадаҿы аиҭалхрақәа мҩаԥгахоит иқәгылаз акандидатцәа алхрақәа аҩбатәи ртур аҟны абжьқәа еиҟараны иахьроуз иахҟьаны.
Лаҵарамза 14 рзы Гәдоуҭатәи ақалақьтә 18-тәи алхырҭатә ҭыԥ аҟны ҿыц аиҭалхрақәа мҩаԥгахоит, иқәгылаз акандидатцәа иахәҭаз абыжьқәа рхыԥхьаӡара ахьырмоуз иахҟьаны.
Ажәабжьқәа зегьы
0