Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аԥсабаратә рыцҳара иахҟьаны ааха зауз аматериалтә цхыраара рзыҟаҵара амеханизм аус адулоуп

© Sputnik / Томас ТхайцукПоследствия затопления города Сухум
Последствия затопления города Сухум  - Sputnik Аҧсны, 1920, 07.04.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
2021 шықәсазы аԥсабаратә рыцҳара иахҟьаз аԥхасҭа ахәԥса 284 миллион мааҭ ҳәа ишьақәыргылоуп.
АҞӘА, мшаԥы 7 - Sputnik. Аԥсны ахада инапынҵала аиҳабыра аус адыруылеит 2021 шықәса ԥхынгәы-нанҳәа рзы аԥсабаратә рыцҳара иахҟьаны ааха зауз ауаа аамҭа-аамҭала аматериалтә цхыраара рзыҟаҵара амеханизм аус адыруыларц. Абри атәы иҳәеит Аминистрцәа реилазаара аилацәажәараҟны аԥыза-министр Александр Анқәаб.
Аминистрцәа реилазаараҿы иаԥҵоу аԥсабаратә рыцҳарақәа рыхҟьаԥҟьақәа разԥхьагәаҭареи раԥыхреи рзы акомиссиа 2021 шықәсазы аԥсабаратә рыцҳара иахҟьаз аԥхасҭа ахәԥса 284 миллион мааҭ ҳәа ишьақәдыргылеит. Уи аҟынтәи 109 миллион мааҭ рыхә атәылауаа рынхарақәа ааха аиуит.
Ареспубликатә биуџьет аҟынтәи ацхыраара рыҭахоит зынхарақәа ааха зоуз атәылауаа.
Атәылаҿ аматериалтә цхыраара роураны иҟоуп 664-ҩык. Аԥхьатәи ахәҭазын ишәахоит - 57 миллион мааҭ.
Ажәабжьқәа зегьы
0