Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аԥсны мызкаахыс COVID-19 иахҟьаны зыԥсҭазаара иалҵыз ашәҟәы иҭагалаӡам

© Sputnik Гудаутская ЦРБ
Гудаутская ЦРБ - Sputnik Аҧсны, 1920, 26.05.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Лаҵарамза 16 инаркны лаҵара 26-нӡа Аԥсны акоронавирус рыдбалоуп ааҩык.
АҞӘА, лаҵара 26 - Sputnik. Аԥсны аҵыхәтәантәи амзазы COVID-19 иахҟьаны зыԥсҭазаара иалҵыз ашәҟәы иҭагалаӡам, абри атәы аанацҳауеит ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.
Жәамш рыҩнуҵҟа Аԥсны аҿкчымазара ааҩык ирыдырбалеит. Шаҟа тест аҭаз еилкаам.
Иахьазы Гәдоуҭатәи араионтә хәшәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп ҩыџьа.
Аепидемиа ҵысижьҭеи Аԥсны аҿкчымазара рыхьит ҳәа ашәҟәы иҭагалоуп 53 639-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 683-ҩык.
Ажәабжьқәа зегьы
0