Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Урыстәылатәи амеценат хә-машьынак Аԥсны ҳамҭас иаиҭеит

© Foto / предоставлено Тамарой Ачба Переданные автомобили главам районов
Переданные автомобили главам районов  - Sputnik Аҧсны, 1920, 06.06.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Амашьынақәа рырҭеит очамчыратәи алицеи-интернат, ақыҭақәа Аракьаҽи Агараки рхадарақәа, Аԥсны Аиашахаҵаратә уахәама, Аԥсны иҟоу аерман уаԥшь.
АҞӘА, рашәара 6 – Sputnik. Урыстәылатәи амеценат Рубен Татулиан хә-машьынак "Нива" Аԥсны ҳамҭас иаиҭеит, урҭ атәыла араионқәа ирызшахоит.
Аԥсны иҟоу аерман уаԥшь ахада Галуст Трапизониан иажәақәа рыла, амашьынақәа рыҭахоит очамчыратәи алицеи-интернат, ақыҭақәа Аракьаҽи Агараки рхадарақәа, Аԥсны Аиашахаҵаратә уахәама, Аԥсны иҟоу аерман уаԥшь.
Трапизониан иҳәеит хара имгакәа Аԥсныҟа ишаагахо даҽа ф-машьынаки ашколқәа рзы автобусқәа хԥеи.
Амеценат иҳәеит, Аԥсны дышиз, ас еиԥш иҟоу ацхыраара аҟаҵара иуалԥшьаны ишиԥхьаӡо.
Амашьынақәа рыҭара ауснагӡатә иалахәын Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа, Жәлар реизара адепутат Левон Галустиан, Аԥсны иҟоу аерман уаԥшь ахада Галуст Трапизониан, амеценат Рубен Татулиан, Аԥсны Аиашахаҵаратә уахәама аиҳабы Аб Бассариан, иара убас Аракьыҽи Агараки ақыҭақәа рхаҭарнакцәа.
Ажәабжьқәа зегьы
0