Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аԥсны ахәҭак ф-сааҭк рыҩнуҵҟа лашарада иҟазаауеит

CC0 / / Лампочка
Лампочка - Sputnik Аҧсны, 1920, 20.07.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
АҞӘА, ԥхынгәы 20 - Sputnik. Иахьа, ԥхынгәы 20 азы Аԥсны ахәҭак ауааԥсыра лашарада иаанхоит астанциа маҷ "Дранда" аусура ахьаанкылахо иахҟьаны ҳәа аанацҳауеит "Амшынеиқәафымцамч".
Алашара дырцәоит арҽеиратә усурақәа ахьымҩаԥырго иахҟьаны.
Алашара ҟалом асааҭ 10:00 - 16:00 рыҩнуҵҟа.
Аилахәыра аҭамзаара шьҭанаҵоит аамҭалатәи ауадаҩрақәа рзы.
Ажәабжьқәа зегьы
0