Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Нанҳәамзазы Аԥсныҟа аара зҭаху хынтә еиҳахеит ашықәс алагамҭаз аасҭа

© Sputnik / Томас ТхайцукОтдых в Абхазии
Отдых в Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 27.07.2022
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Урыстәылатәи амаҵзура Tvil.ru иҭнаҵааит нанҳәамзазы Аԥсны аԥсшьара зҭаху рхыԥхьаӡара аҽшеиҭанакыз.
АҞӘА, ԥхынгәы 27 - Sputnik. Нанҳәамзазы, ашықәс алагамҭаз аасҭа, Аԥсны аԥсшьара зҭаху рхыԥхьаӡара хынтә ишеиҳахаз аныԥшуеит амаҵзура Tvil.ru. арбагақәа.
Убри аан ҵыԥх, абри аамҭа иаҿырԥшны, ачек 24 % рыла иацлеит.
Аԥсныҟа иаауа рацәаҩхоит цәыббрамзазгьы: акадифаамҭаз нанҳәамза иаҿырԥшны аҿаҵарақәа ҩынтә еиҳахараны иҟоуп.
2022 шықәса нанҳәамзазы аԥсшьара ахьырҭаху Аԥсны ақалақьқәа хәба:
Гагра ― 3455 м. / 9 у
Аҟәа ― 3335 м. / 8 у
Пицунда ― 3786 м. / 8 у
Цандрыԥшь ― 3112 м. / 9 у
Афон ҿыц― 2998 м. / 8 у
Ҟәбан акәзар, ԥхынгәымза аҩбатәи ахәҭазы заанаҵтәи аҿаҵарақәа 45% рыла ишьҭыҵит.
Ажәабжьқәа зегьы
0