Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аҟәа ахәҭак лашарада иаанхоит ахәаша, нанҳәа 4 рзы

© Sputnik / Леон Адлейба Лампочки
Лампочки  - Sputnik Аҧсны, 1920, 04.08.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
АҞӘА, нанҳәа 4 - Sputnik. Аҟәа ахәҭак лашарада иаанхоит ахәаша, нанҳәа 4 рзы ҳәа аанацҳауеит Аҟәатәи афымцеихшарҭатә усбарҭа апресс-маҵзура.
Афымцацәаҳәақәа ахькнаҳау аҭыԥқәа ррыцқьара иахҟьаны асааҭ 10:00 инаркны асааҭ 14:00 рҟынӡа лашарада иаанхоит амҩадуқәа Пушкин, Лакоба, Марр, Амҳаџьырқәа рыԥшаҳәа.
Иара убас, арыцқьарақәа ирыхҟьаны асааҭ 12:00 рҟынӡа алашара дырцәоит Авольт ҳаракы-35 кВ Ҵабал.
Ажәабжьқәа зегьы
0