Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Гәдоуҭа ауадарацәа змоу аҩны блит

© Foto / МЧС Абхазии Пожарные МЧС потушили пожар в частном доме
Пожарные МЧС потушили пожар в частном доме - Sputnik Аҧсны, 1920, 21.11.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Амцакра шыҟалаз азы адырра ҟалеит аҩаша, абҵара 21 асааҭ 15:32 рзы.
АҞӘА, абҵара 21 - Sputnik, Бадри Есиава. Гәдоуҭа Оҭырба имҩаду аҟны ауадарацәа змоу аҩны блит.
Амцакра ахьыҟалаз аҭыԥ аҟны аус руеит Аԥсны АҶА амцарцәаратә гәыԥқәа ҩба. Аӡәгьы машәыр имыхьӡеит.
Аиқәырхаҩцәа аҭыԥ аҟны ианнеи аамҭазы аҩны актәи аихагылаҿы ҩ-уадак амца ахыҵәахьан. Амцабз ахыби аҩбатәи аихагыла ауадақәеи рахьгьы инеит.
Аҩны аҟны ахатәы уадақәа ԥшьба ыҟан. Абылра иақәшәаз иажәақәа рыла, аҩны аҩнуҵҟала ӷәӷәала иблит, анхацәа рмазара зегьы амца иалаблит.
Ажәабжьқәа зегьы
0