Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аԥсны алашара арцәара аамҭеихша ҿыц алагалоуп хәажәкыра 25 инаркны

© Sputnik / Леон Адлейба Лампочки
Лампочки  - Sputnik Аҧсны, 1920, 25.03.2024
Анапаҵаҩра
АҞӘА, хәажәкыра 25 - Sputnik. Афымцалашара арцәара аамҭеихша ҿыц алагалахоит хәажәкыра 26 инаркны ҳәа аанацҳауеит "Амшынеиқәафымцамч".
Уахыки-ҽнаки ф-сааҭк лашарада иҟазаауеит.
Аҭагылазаашьа аҽаԥсахуеит Џьуартәи аӡеизакырҭаҟны аӡы аҩаӡара еиҳахар.
Ажәабжьқәа зегьы
0