23:11 17 Рашәара 2021
Ишиашоу ицо аефир
  • USD72.50
  • EUR86.70
Аԥсны
Икьаҿу ахьарԥш аиура
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1287)
21 0 0

COVID-19 аҟынтәи урыстәылатәи алаҵа "Спутник V" ала алаҵаҟаҵара Аԥсны ихацдыркит лаҵара 11 азы.

АҞӘА, рашәара 4 - Sputnik. Аҟәатәи ақалақьтә клиникатә хәышәтәырҭаҿы иаадыртит ауааԥсыра алаҵа рзыҟаҵаразы апункт ҳәа аанацҳауеит аҳҭнықалақь ахадара асаит.

Алаҵаҟаҵаразы ашәҟәы аҽанҵара алшоит абри аҭел ала: +7 940 917 92 40.

Алаҵаҟаҵара мҩаԥысуеит аполиклиникақәа №1, №3 рҿы. Алаҵаҟаҵара аҩбатәи аетап иалагахьеит.

COVID-19 аҟынтәи урыстәылатәи алаҵа "Спутник V" ала алаҵаҟаҵара Аԥсны ихацдыркит лаҵара 11 азы.

Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1287)

Ихадоу атемақәа