Ацәгьоуцәа ҩыџьа бналеит Аҟәатәи аамҭалатәи аҭакырҭатә ҭыԥ аҟнытә

© Sputnik Бадра АвидзбаАҟәатәи аамҭалатәи аҭакырҭатә ҭыԥ
Аҟәатәи аамҭалатәи аҭакырҭатә ҭыԥ - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥшьаша, Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра иатәу Аҟәатәи аамҭалатәи аҭакырҭатә ҭыԥ аҟынтәи ибналаз ацәгьоуцәа ҩыџьа рыԥшаара иаҿуп азинхьчаратә органқәа русзуҩцәа.

АҞӘА, жьҭаара 1 — Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Аԥшьаша, жьҭаара 1 азы, асааҭ 04:00 рзы Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра иатәу Аҟәатәи аамҭалатәи аҭакырҭатә ҭыԥ аҟынтәи ибналеит ацәгьоуцәа ҩыџьа. Урҭ рыԥшаара иаҿуп азинхьчаратә органқәа русзуҩцәа, ҳәа аарыцҳауеит Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрраҟынтәи.

"Ацәгьоуцәа ҩыџьа, Хасиеи Харзалиеи аԥшьаша ауха акамера аҭӡамц ҵжааны ибналеит", — ҳәа ҳаиҳәеит адырраҭаҩ.

Иара иажәақәа рыла, ацәгьоуцәа уаанӡагьы ибналахьан, аха усҟан раанкылара алыршахеит. Ацәгьоуцәа рыԥшаара иаҿуп азинхьчаратә органқәа русзуҩцәа.

Ажәабжьқәа зегьы
0