Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Ҵәыџьба "Ашықәс азы иреиӷьу асахьаҭыхыҩ" аицлабра иазкны

© SputnikСергей Цвижба
Сергей Цвижба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны асахьаҭыхыҩцәа реидгыла ахантәаҩы аамҭала инапынҵақәа назыгӡо Виссарион Ҵәыџьба иреиӷьу асахьаҭахыҩ ҳәа иалкааз Сабина Кәарҷелиаԥҳа лусумҭа ахәшьара аиҭеит арадио Sputnik аефир аҟны.
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Ҵәыџьба "Ашықәс азы иреиӷьу асахьаҭыхыҩ" аицлабра иазкны

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп- акультура, аспорт, аҟазара, уи - ҳара ҳаԥсҭазаара.

Ажәабжьқәа зегьы
0