Микрофон  - Sputnik Аҧсны, 1920
Арадио

Аҭоурых иагәылаҵәаху: Смырԥҳа ахьа иалырхуаз аԥсуа чысхкқәа ирызкны

© Foto / предоставлено Астандой Смыр Астанда Смыр
Астанда Смыр - Sputnik Аҧсны, 1920, 21.03.2021
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Хәажәкырамза 26-нӡа Аԥснытәи аҳәынҭқарратә музеи аҿы иаарту ахьа иазку ацәыргақәҵаҿы аҭааҩцәа ирбар рылшои, насгьы ажәа ахьурӡы ахьынтәиаауеи ртәы арадио Sputnik арубрика "Аҭоурых иагәылаҵәаху" аҿы еиҭалҳәеит амузеи аԥсабара аҟәша аусзуҩы Асҭанда Смырԥҳа.
Аҭоурых иагәылаҵәаху: Смырԥҳа ахьа иалырхуаз афатә хкқәа ирызкны

Шәазыӡырҩла арубрика "Аҭоурых иагәылаҵәаху" есмҽышала арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Ажәабжьқәа зегьы
0