Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

АҶА аусзуҩцәа амшын иаанахәаз ҩыџьа аӡӷабцәа еиқәдырхеит

© Sputnik Установка ограничительных буйов
Установка ограничительных буйов - Sputnik Аҧсны, 1920, 08.09.2022
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аӡӷабцәа амшын аҟәара аҟынтәи 700 метра амшын агәахьы инаскьеит, дара рҭелқәа алашарбагақәа рхархәарала аҟәара иқәтәаз ауааԥсыра арыцҳара ишақәшәаз азы адырра рыҭара рылшеит.
АҞӘА, цәыббра 8 - Sputnik. АҶА иатәу Зышәагаа маҷу аӷбақәа ринспекциа аиқәырхаҩцәа амшын иаанахәаз ҩыџьа аӡӷабцәа еиқәдырхеит, аанацҳауеит аусбарҭа апресс-маҵзура.
Цәыббра 7 ауха аплиаж "Синоп" аҟны аӡӷабцәа асап-ӷәқәа (сап-бордах-аред.) ирықәтәаны аҟәара аҟынтәи 700 метра амшын агәахьы инаскьеит. Шьҭахҟьа ахынҳәразы рымчқәа рзымхеит.
Дара рҭелқәа алашарбагақәа рхархәарала аҟәара иқәтәаз ауааԥсыра арыцҳара ишақәшәаз азы адырра рыҭара рылшеит, урҭ аиқәырхаҩцәа ирыԥхьеит.
Аҭыԥ ахь инеит АҶА иатәу Зышәагаа маҷу аӷбақәа ринспекциа аиқәырхаҩцәа, аӡӷабцәа ԥшааны аҟәарахьы иааргеит.
Аплиаж аԥшәмацәа аҟәараҿы аиқәырхаҩцәа ахьыҟамызи Аԥсны АҶА ЗМАРА рабжьгарақәа ахьазгәаҭамзи рзы ахараԥса рықәырҵеит.
Ажәабжьқәа зегьы
0