Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Афымцалашара аиураҿ аԥкрақәа алагалоуп

© Sputnik / Томас ТхайцукВЛ "Ачгуара"
ВЛ Ачгуара  - Sputnik Аҧсны, 1920, 02.11.2022
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҩаша, абҵара 1 азы Аԥсны ахәҭа аиҳарак АҲ "Аҽгәара" аусура аиԥҟьара иахҟьаны хынтә лашарада иаанхеит.
АҞӘА, абҵара 2 - Sputnik. Афымцалашара аиураҿ аԥкрақәа алагалоуп АҲ "Аҽгәара" зхы иазырхәо рзы ҳәа аанацҳауеит "Амшынеиқәафымцамч".

Алашара ҟалаӡом асааҭ 10:00 - 15:00 рыҩнуҵҟа.

Алашара арцәара мҩаԥысуеит АҲ "Аҽгәара" аҟны арҽеиратә усурақәа инарыдҳәалани Урыстәылантәи иаарышьҭуа алашара амч азымхареи ирыхҟьаны.
Ажәабжьқәа зегьы
0