Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аԥсны алашара арцәара аамҭеихша шьақәыргылоуп

© Sputnik / Стрингер / Амедиаҵәахырҭахь аиасраРебенок делает уроки при свечах во время тестового отключения электричества
Ребенок делает уроки при свечах во время тестового отключения электричества  - Sputnik Аҧсны, 1920, 09.11.2022
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
АЦӘ "Аҽгәара" агәаҭаратә усура ауадаҩрақәа аанарԥшит. Убри инамаданы ари ацәаҳәа абонентцәа алашара аԥкрақәа рзалагалоуп.
АҞӘА, абҵара 9 - Sputnik. "Амшынеиқәафымцамч" алашара арцәара аамҭеихша шьақәнарӷәӷәеит.
Аԥсны афымцалашара арцәара аамҭеихша

Астанциа маҷ

Арцәара аамҭа

Аркра аамҭа

"Пицунда", "Мысра", "Мысра-ахага", "Лыхны", "Гәдоуҭа-110", "Гәдоуҭа-ахага" (Т1)

00:00

05:00

10:00

15:00

20:00

01:00

06:00

11:00

16:00

21:00

"Гагра-1, "Гагра-2", "Гагра-3", "Гечрыԥшь", "Холодная речка", "Цандрыԥшь-ахага"

01:00

06:00

11:00

16:00

21:00

02:00

07:00

12:00

17:00

22:00

"Бзыԥ" (афидер 10кв), "Гәдоуҭа-ахага" (Т2), "Мцара", "Дәрыԥшь", "Афон Ҿыц", "Аҟәа-1" (Т2)

02:00

07:00

12:00

17:00

22:00

03:00

08:00

13:00

18:00

23:00

"Алаҳаӡы", "Тҟәарчал ГРЕС", "Аҟәа-2" (Т1)

03:00

08:00

13:00

18:00

23:00

04:00

09:00

14:00

19:00

00:00

"Аҟәа-2" (Т2, Т3), "Аҟәа-1" (Т1), "Аҟәа-220" (афидер 10кв)

04:00

09:00

14:00

19:00

05:00

10:00

15:00

20:00

Аграфик ыҟазаауеит "Аҽгәара" абонентцәа рзы Урыстәылантәи алашара ҳауа иалагаанӡа.
Ажәабжьқәа зегьы
0