Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Иашҭхәа ақыҭан абнара амца акит

© Sputnik / Игорь Агеенко / Амедиаҵәахырҭахь аиасраЛесные пожары
Лесные пожары  - Sputnik Аҧсны, 1920, 27.01.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
АҞӘА, ажьырныҳәа 27 – Sputnik. Иашҭхәа ақыҭан абнара амца акит, абри атәы аанацҳауеит Аԥсны аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистрра апресс-маҵзура.
Амцакра анхарҭаҭыԥқәа ирзааигәан. 400 метра ԥшьыркца иҟаз амцакра ырцәан АҶА аусзуҩцәа рымчала.
Амцакрақәа ахьыҟоу егьырҭ аҭыԥқәа рахьа анеира уадаҩуп, аҩнқәа ирцәыхароуп, ауааԥсыра ирԥырхагам. Ус шакәугьы, аиқәырхаҩцәа аҭагылазаашьа хылаԥшра арҭоит рҳәеит аусбарҭа апресс-маҵзураҟны.
Ажәабжьқәа зегьы
0