Урыстәыла

Урыстәылаҟа инеиуа автомашьынақәа лаҵара 15 инаркны аԥгаԥсатә полисқәа рымазароуп

© SputnikКПП Псоу
КПП Псоу - Sputnik Аҧсны, 1920, 29.04.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
АҞӘА, мшаԥы 29 - Sputnik. Урыстәылаҟа инеиуа автомашьынақәа лаҵара 15 инаркны аԥгаԥсатә полисқәа рымазароуп, абри атәы аанацҳауеит Аԥсны Аҳәынҭқарратә ҳазалхратә еилакы.
Аҳазалхыҩцәа иаларгалаз аԥҟарала, амашьынарныҟәцаҩцәа ма хымԥадатәи аԥгаԥсазы аполис, ма амашьына зтәу рыграждантә ҭакԥхықәразы аԥгаԥсазы аиқәшаҳаҭра рымазароуп.
ХЫмԥадатәи аԥгаԥсазы аиқәшаҳаҭра гәарҭоит автоматизациа зызуу аинформациатә система ахархәарала.
Ажәабжьқәа зегьы
0