Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аҟәа ахәҭак лашарада иаанхеит

© Sputnik / Томас ТхайцукЛампочка
Лампочка  - Sputnik Аҧсны, 1920, 06.08.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
АҞӘА, нанҳәа 6 – Sputnik. Аҳабла ҿыц ахәҭаки ақалақь амҩадуқәаки лашарада иаанханы иҟоуп, абри атәы аанацҳауеит Аҟәатәи афымцеихшарҭа.

Аҳабла ҿыц аҟны атрансформатор аусура еиԥҟьеит, аҭыԥаҟны аҟазаауаа аус руеит.

Ақалақь аҩнуҵҟа алашара аҟамзаара зыхҟьаз ҭырҵаауеит.
Амҽыша ашьыжь АҲ "Бзыԥ" аусура аиԥҟьара иахҟьаны лашарада иаанхеит Гәдоуҭеи Гагреи рраионқәа. "Амшынеиқәфымцамч" аҟны ирҳәеит алашара арцәара зыхҟьаз афымцаҳақәа рҭакнаҳара ауп ҳәа. 15:00 сааҭ рзы ауааԥсыра лашарала еиқәыршәан.
Ажәабжьқәа зегьы
0