Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аԥсҭбара зцыз амҩан амашәыр ҟалеит Гәдоуҭа араион аҟны

© Sputnik / Томас Тхайцук Скорая помощь
Скорая помощь  - Sputnik Аҧсны, 1920, 24.09.2023
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Амашьына аԥсҟы зкыз руаӡәк амашәыр ахьыҟалаз аҭыԥаҟны иԥсҭазаара далҵит, егьи арныҟәцаҩ ахәшәтәырҭахь днагоуп, иҭагылазаашьа хьанҭоуп.
АҞӘА, цәыббра 24 - Sputnik. Аԥсҭбара зцыз амҩан амашәыр ҟалеит Гәдоуҭа араион аҟны, абри атәы аанацҳауеит Аԥсны АҶА апресс-маҵзура.
Аусбарҭаҟны ишырҳәаз ала, иааихаз амашьынақәа руак амца акит, аиқәырхаҩцәа амца дырцәеит.
Амаҵзура "Аԥсныпресс" Аԥсны аҳәынҭавтоинспекциа аиҳабы ихаҭыԥуаҩ Асҭамыр Ҭаниа иажәақәа шьаҭас иҟаҵаны иаанацҳауеит, амашәыр ҟалеит асааҭ 14:00 рзы ҳәа. Иааихеит "Газели" "Мерседеси".
"Мерседес" арныҟәцаҩ 40 шықәса зхыҵуаз ахаҵа амашәыр ахьыҟалаз аҭыԥаҟны иԥсҭазаара далҵит. Егьи арныҟәцаҩ Гәдоуҭатәи араионтә хәшәтәырҭахь днагоуп, иҭагылазаашьа хьанҭоуп.
Ажәабжьқәа зегьы
0