Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Аԥсшьареи аныҳәатә мшқәеи Аԥсны: 2024 шықәсазтәи амзар

Анапаҵаҩра
Аԥсны Аминистрцәа реилазаара 2024 шықәсазтәи амзар шьақәнарӷәӷәеит.
Аԥсны аминистрцәа реилазаара ишьақәнарӷәӷәаз амзар инақәыршәаны ажьырныҳәамзазы 15 мшы ԥсшьарамшны ирылаҳәоуп - ажьырныҳәа акы инаркны 15-нӡа.
Ажәабжьқәа зегьы
0