Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Имаҵуратә уалԥшьақәа дырхыҳәҳәаны амч зхы иазырхәаз амилициа иганахь ала ашьаус хацыркуп

© Sputnik / Томас ТхайцукПрокуратура города Сухум
Прокуратура города Сухум  - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.06.2024
Анапаҵаҩра
АҞӘА, рашәара 28 Sputnik. Аҟәатәи апрокуратура амилициа алеитенант Манча Кьахьба иганахьала иганахь ала ашьаус хацнаркит имаҵуратә уалԥшьақәа дырхыҳәҳәаны амч ихы иаирхәеит ҳәа. Абри атәы аанацҳауеит Аԥсны Апрокуратура хада апресс-маҵзура.
Кьахьба Аҟәатәи амилициахь аусуразы иаашьҭыз амилициа аҭыԥ "Алашарбага" аҿы аоперативтә зинмч змоу усзуҩуп.
Ашьаусԥшаара ишьақәнаргылеит жәабран 3 2024 шықәса рзы иара ҭаҷкәымла Асҭамыр Сабекьиа 11-нтә дышисыз.
Сабекьиа — 2023 шықәса жьҭаарамзазы АҩАР аусзуҩцәа рганахьала амч ахархәареи раҳаҭыр аларҟәреи рзы агәҩара рыманы иаанкылаз иоуп.
Ажәабжьқәа зегьы
0