11:48 01 Жьҭаара 2020
Ишиашоу ицо аефир
  • USD78.78
  • EUR92.43
Атемақәа

Акаԥа ақыҭаҿы абна амцакра

Аҟәа араион Акаԥа ақыҭа азааигәара абна амца ацралеит асабша, ԥхынҷкәын 21 рзы.