Абылра ахьыҟалаз Очамчыратәи аԥсыӡзауад аҟны амца ырцәоуп

© Foto / МЧС АбхазииВозгорание склада рыбзавода в Очамчыре, 4 марта 2019
Возгорание склада рыбзавода в Очамчыре, 4 марта 2019 - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Амца арцәаразы аҭыԥ ахь иааган амцарцәага машьынақәа хәбеи, аиқәырхагатә машьынаки, аус руан ҩажәаҩык амцарцәаҩцәа.

АҞӘА, хәажәкыра 4– Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Очамчыратәи аԥсыӡзауад аҵәахырҭаҟны иҟалаз абылра аанкылан ҳәа адырра ҟарҵеит Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистрра апресс-маҵзураҿы. 

Склад рыбзавода горит в Очамчыре - Sputnik Аҧсны
Очамчыратәи аԥсыӡзауад аҵәахырҭа амца акит

Аԥсыӡзауад аҟны амцакра иалагеит 12:30 сааҭ рзы.

"Абылра аанкылоуп, амцакра иахҟьаны аӡәгьы ааха имоуит", - ҳәа азгәарҭеит апресс-маҵзураҿы.

Амца арцәаразы аҭыԥ ахь иааган амцарцәага машьынақәа хәбеи, аиқәырхагатә машьынаки, аус руан ҩажәаҩык амцарцәаҩцәа. 

Амца иалабылуан ирхианы иҟаз аалыҵ – ааҵәақәа ирҭаз аԥсыӡшыла. Амцакра мзызс иаиуз аилкаара иаҿуп.

 

Ажәабжьқәа зегьы
0