Признание Сирией Абхазии - Sputnik Аҧсны, 1920, 28.10.2021
Аԥсны
Ажәабжьқәа Sputnik Аԥсны аҟны

Гәдоуҭатәи араионтә хәшәтәырҭаҿы акоронавирус змаз ҩыџьа рыԥсҭазаара иалҵит

© Sputnik / Томас ТхайцукГудаутская ЦРБ
Гудаутская ЦРБ - Sputnik Аҧсны, 1920, 12.08.2022
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Апандемиа аамҭазы Аԥсны иаадырԥшхьеит 54 565 коронавирус хҭыс.
АҞӘА, нанҳәа 12 - Sputnik. Гәдоуҭатәи араионтә хәшәтәырҭаҿы акоронавирус змаз ҩыџьа рыԥсҭазаара иалҵит ҳәа аанацҳауеит Аԥсны агәабзиарахьчара аминистрра.

Нанҳәа 11-12 рзы Гәдоуҭатәи ахәшәтәырҭаҿы рыԥсҭазаара иалҵит 87 шықәсеи, 37 шықәсеи зхыҵуаз ҩыџьа ахацәа.

Хәымш рыла, нанҳәа 8 инаркны 12-нӡа Аԥсны иаадырԥшит 365 коронавирус хҭыс ҿыц.
Гәдоуҭатәи ахәшәтәырҭаҿы ишьҭоуп 16-ҩык акоронавирус зцәа иалоу ачымазцәа.
Апандемиа аамҭазы Аԥсны иаадырԥшхьеит 54 565 коронавирус хҭыс. Рыԥсҭазаара иалҵит 693-ҩык.
Сдача ЕГЭ по русскому языку - Sputnik Аҧсны, 1920, 11.08.2022
Аԥсны
Матуаԥҳа еиҭалҳәеит COVID-19 змоу апациентцәа рмаршрутизациа иалагалоу аԥсахрақәа ртәы
Ажәабжьқәа зегьы
0